Những bàn tay mới giúp đỡ

1 Cách sử dụng Weibo quản trị trang web?


Bạn có thể cho mọi người biết bạn đang làm gì, bạn có thể xem mọi người đang làm gì hoặc bạn có thể theo dõi một vài người thú vị.

Nhân tiện, đừng quên tải ảnh hồ sơ của bạn lên để mọi người có thể biết bạn là ai.


2 Bạn có thể sử dụng Weibo theo những cách sau:


1. Trang web, địa chỉ là http://www.inverity.org < / h2>

1. a>

2. Truy cập Internet trên điện thoại di động, địa chỉ là http://www.inverity.org / m

3. Cập nhật tin nhắn được gửi bởi điện thoại di động SMS

4. Tải xuống ứng dụng di động để cập nhật nó


3 Cách thực hiện theo dõi ai đó?


Nếu bạn muốn theo dõi ai đó trên Weibo của quản trị viên web, chỉ cần nhấp vào liên kết 'lắng nghe' đằng sau hồ sơ của anh ấy trong không gian của anh ấy.


4 Làm cách nào để thoát khỏi sự chú ý của ai đó?


Nhập không gian của bạn bè và nhấp vào 'Hủy' phía sau 'Nghe' trên trang chủ của người bạn đó.


5 Làm cách nào để sử dụng @a?


Khi đăng một tin nhắn Weibo mới, nếu bạn muốn người dùng @each nhập trực tiếp '@' theo sau là biệt hiệu của người dùng và sau đó là khoảng trắng sau biệt hiệu của người dùng, chẳng hạn như '@H .Joeson ”


4 Làm cách nào để đăng ký xác thực người dùng?


Đối với những người dùng cần đăng ký xác thực, vui lòng nhập Trung tâm Xác thực Người dùng

< br />

5 Làm thế nào để báo cáo những người dùng khác?


Để báo cáo người dùng, vui lòng nhấp vào nút báo cáo ở ngoài cùng bên phải của trang được báo cáo và gửi thông tin liên quan. Chúng tôi sẽ xử lý kịp thời sau khi nhận được báo cáo.